znajdzie przezn

znajdzie przeznaczenie drogę..... fata viam invenient (łac ... 9
znajdzie, przez
43

programista zna

programista znajdzie zawsze pracę! 180
programista, zn
56