witraże ... zło

witraże ... złożyć folię i zalaminować tym sposobem otrzymamy wo
witraże, złożyć
41