żegnaj do widze

żegnaj do widzenia czasem znaczy żegnaj… 178
żegnaj, widzeni
44

ponownie żegnaj

ponownie żegnaj (goodbye again, 1961) - recenzja filmu, opinie .
ponownie, żegna
40

czasem coś rani

czasem coś rani mnie tak, – że cierpienie nie mieści się w moim
czasem, miłość,
326

smutek jak odró

smutek jak odróżnić od depresji? 932
smutek, odróżni
56

smutek powiększ

smutek powiększony demot 942
smutek, powięks
75

śpiew samemu śp

śpiew samemu śpiewać: miłosne, osobiste przykrości 788
śpiew, smutek,
76