pudełko czekola

pudełko czekoladek 24205
miłosne,
64

piękne słowa 18

piękne słowa 1843
miłosne,
68

piękne słowa 18

piękne słowa 1843
miłosne,
56

życie to skarb

życie to skarb
miłosne,
124

zadbaj o przysz

zadbaj o przyszłość
miłosne,
210

pokazać ludziom

pokazać ludziom świat
miłosne,
221