wielka rzecz

wielka rzecz
miłość,
172

wymiana spojrze

wymiana spojrzeń
miłość,
146

szczęście

szczęście
miłość,
132

szczęście

szczęście
miłość,
140

koniec i począt

koniec i początek
miłość,
118

żałoba

żałoba
miłość,
123