wielka rzecz

wielka rzecz
miłość,
144

wymiana spojrze

wymiana spojrzeń
miłość,
124

szczęście

szczęście
miłość,
116

szczęście

szczęście
miłość,
122

koniec i począt

koniec i początek
miłość,
102

żałoba

żałoba
miłość,
107