zawiózł dixi-ca

zawiózł dixi-car  dzieci na kolonie 549
zawiózł, dzieci
143

winowajca ”: za

winowajca ”: zawiózł kard. karola wojtyłę na konklawe
winowajca, zawi
78

lubartowa ... g

lubartowa ... gospodarstwach leżących w granicach lubartowa. wyr
lubartowa, gosp
62

ładunek drewna

ładunek drewna wylądował na jezdni 341
ładunek, lubart
86