zawiózł dixi-ca

zawiózł dixi-car  dzieci na kolonie 549
zawiózł, dzieci
107

winowajca ”: za

winowajca ”: zawiózł kard. karola wojtyłę na konklawe
winowajca, zawi
60

lubartowa ... g

lubartowa ... gospodarstwach leżących w granicach lubartowa. wyr
lubartowa, gosp
53

ładunek drewna

ładunek drewna wylądował na jezdni 341
ładunek, lubart
75