zasuwa 800

zasuwa  800
wizyty: 27

króciec jednok

króciec  jednokołnierzowy f 849
króciec, hydran
35