zawodowca zasad

zawodowca zasadnicza szkoła zawodowa 462
zawodowca, zasa
63

zasadnicza szko

zasadnicza szkoła zawodowa 971
zasadnicza, szk
62

zasadniczym zas

zasadniczym zasadnicza szkoła zawodowa 685
zasadniczym, za
56