żółto-brązowych

żółto-brązowych zaniepokojonej oleicy często u nasady odnóż poja
żółto-brązowych
42