sadzarka sadzar

sadzarka sadzarkę do cebuli dymki lub bobu,można wysadzać nią ró
sadzarka, sadza
78

do zalesiania s

do zalesiania sadzarka  gruntów p
do zalesiania,
75