zachwycających

zachwycających zachwycający sielski pejzaż olej na płtnie 163
zachwycających,
69