wysięki wysięk

wysięki wysięk w opłucnej 1. przebiegu przepukliny przeponowej 2
wysięki, wysięk
53