jeńcy niemieccy

jeńcy niemieccy wyprowadzani z past-y 896
jeńcy, niemiecc
44