prezydenckich p

prezydenckich polska podzielona. frekwencja i wyniki w województ
prezydenckich,
75