właściwego właś

właściwego właściwe rozumienie odpowiedzialności 765
właściwego, wła
69