wigarów zabicie d heb 300 dł. 6,0 m pod ściankę berlińską ... 85

wigarów zabicie d heb 300 dł. 6,0 m pod ściankę berlińską ... 85
wizyty: 43

zabicie d wigar

zabicie d wigarów heb 300 dł. 6,0 m pod ściankę berlińską ... 94
zabicie, wigaró
48

zabicie miesiąc

zabicie miesiące za szczeniaka 137
zabicie, miesią
116

żubrem za zabic

żubrem za zabicie żubra grozi wysoka kara finansowa/fot. k. kajk
żubrem, zabicie
73