wigarów zabicie

wigarów zabicie d heb 300 dł. 6,0 m pod ściankę berlińską ... 85
wigarów, zabici
46

zabicie d wigar

zabicie d wigarów heb 300 dł. 6,0 m pod ściankę berlińską ... 94
zabicie, wigaró
51