węzeł węzły żeg

węzeł węzły żeglarskie:  knagowy 408
węzeł, węzły że
57