urządzenia urzą

urządzenia urządzenie ważące tte 708
urządzenia, urz
152