strusia rozród

strusia rozród strusi afrykańskich 824
strusia, układ
45