ukaranych ubezp

ukaranych ubezpieczyciel ukarany za własną definicję zawału serc
ukaranych, ubez
53