takiego zobacz

takiego zobacz zdjęcie zacisza mi potrzeba ) w pełnej  318
takiego, zobacz
153

drzewa takiego

drzewa takiego gatunku możemy otrzymać następujący rodzaj de
drzewa, takiego
132