masy samopoziom

masy samopoziomujące jeżeli w podłożu betonowym występują pęknię
masy samopoziom
80