świętych a moż

świętych  a może ja odnoszę takie wrażenie gdyż są to święci
świętych, a,
89

wieńce pogrzebo

wieńce pogrzebowe 207
wieńce, wszystk
505