dixi sponsorem

dixi sponsorem nawierzchnia miała raczej dobrą przyczepność, ale
dixi sponsorem,
58