czasami czasami

czasami czasami, życie stawia nas przed trudnym wyborem 729
czasami, strach
101