znaków znaki na

znaków znaki nakazu tabliczki dla informacyjne zn kierunku ... 9
znaków, witacze
107