rzecznik ... po

rzecznik ... pożegnał się prasowy urzędu miejskiego w świdni
rzecznik, powia
75