polędwica środk

polędwica środkowa 317
polędwica, środ
77