file:gorzów wie

file:gorzów wielkopolski, spichlerz.jpg 350
file:gorzów, wi
62