brzozy smoleńsk

brzozy smoleńskiej nie przywiozą do polski. zostaje w moskwie 74
brzozy, smoleńs
47