szlabany szlaba

szlabany szlabany, słupki, blokady - automatyczne faac 615 bpr 5
szlabany, słupk
46