śląska ruda ślą

śląska ruda śląska-kłodnica, ul. orzeszkowej 814
śląska, ruda, ś
73