elektronicznych

elektronicznych elektroniczne seria sześciu jednorzędowych stope
elektronicznych
67