wyborami ... ro

wyborami ... rozszerzenie” lewicy z udziałem sld przed
wyborami, rozsz
34