rozszerzenie” s

rozszerzenie” sprawdzanie rozszerzenia pliku 525
rozszerzenie”,
30

wyborami ... ro

wyborami ... rozszerzenie” lewicy z udziałem sld przed
wyborami, rozsz
34