rododendron róż

rododendron różanecznik  miniaturowy amethyst rhodod
rododendron, ró
70

pełny bez 820

pełny bez  820
pełny, cebulki,
111

soczewica - up

soczewica  - uprawa, właściwości i zastosowanie 211
soczewica, cebu
87

kasztan jadaln

kasztan  jadalny castanea sativa 637
kasztan, cebulk
79

kasztana kaszta

kasztana kasztan jadalny castanea sativa 270
kasztana, cebul
62

ziemia do rośli

ziemia do roślin ziemią mało żyzną lub specjalnie przystosowana
Ziemia do rośli
50