żarwka wynalazk

żarwka wynalazki - żarówka 841
żarwka, wynalaz
29

odkrycia i wyna

odkrycia i wynalazki - opracowanie zbiorowe 436
odkrycia, wynal
32

satelity komuni

satelity komunikacyjne 678
satelity, wynal
33