małopolskie udz

małopolskie udział powierzchni lasów państwowych i prywatnyc
małopolskie, GI
80