imidazolu układ

imidazolu układ puryny, powstały przez skondensowanie pirymidyny
imidazolu, ukła
622