znajdzie przezn

znajdzie przeznaczenie drogę..... fata viam invenient (łac ... 9
znajdzie, przez
45