protokoły rodza

protokoły rodzaje protokołów: protokół zdawczo-odbiorczy, sporzą
protokoły, rodz
296

głosowania prot

głosowania protokoły wyników w obwodach na kandydata wójta: 468
głosowania, pro
52