próbkowania moż

próbkowania możliwych trybów zapewniają 2 poziomy programowania
próbkowania, mo
46

częstości częst

częstości częstość próbkowania płynne zmiany stanu fali dźwiękow
częstości, częs
77