mierzyć jak pop

mierzyć jak poprawnie zdejmować miarę? (opis) 224
mierzyć, popraw
58