policji 2009 roku do trafiło 66 zupełnie nowych pick upów ... 13

policji 2009 roku do trafiło 66 zupełnie nowych pick upów ... 13
wizyty: 63

ciężarówka prze

ciężarówka przewożąca nawozy sztuczne zderzyła się samochodem ..
ciężarówka, pol
101