depozyt większo

depozyt większość niezabezpieczonego depozytu zakopanego w ziemi
depozyt, bogaty
100