alkohol skażony

alkohol skażony etylowy całkowicie - rozcieńczalnik spirytusowy
alkohol skażony
72