niektóre kobiet

niektóre kobiety – uwodzenie mają w genach 139
niektóre, kobie
146