bibuły pamiętaj

bibuły pamiętajcie, że ten sposób zadziała tylko na jasne, bądź
bibuły, pamięta
60