przetrwalniki w

przetrwalniki wyjasnij pojęcia kolonie ,,toksyny,s
przetrwalniki,
73